You & I : เธอกับฉัน และ วันชาบูแอทโฮม ..อิ่มจัง อร่อยจริง คุ้มโคตรๆ

รีวิวเดิมตอนกินที่ร้าน ความอลัง สูสี

You & I : สุกี้-ชาบู-ยากินิขุในดวงใจ ในราคาอภิมหาคุ้ม! – ป. ชวนชิม
https://porchuanchim.com/2020/02/28/you-i-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b9-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%94/

ท้ายนี้ ฝากเฟสบุ้คพี่ ป ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยจ้า
https://www.facebook.com/porchanchim/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s